पान:वि. स. खांडेकर चरित्र (V. S. Khandekar Biography).pdf/175

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
    निबंधसंग्रह
अ.क्र.  नाव प्रकाशन वर्ष
अग्निनृत्य : शि. म. परांजपे १९४७
समाजचिंतन : निवडक निबंधसंग्रह १९६३
    काव्य संग्रह
अ.क्र.  नाव प्रकाशन वर्ष
तारका: स. खांडेकर संपादित १९४९
काव्यजोती वि. स. खांडेकर संपादित काव्यसंग्रह १९३९
पाणपोई - यशवंत - संपादन : वि. स. खांडेकर    १९५१
    नाट्यसमीक्षा
अ.क्र.  नाव प्रकाशन वर्ष
निवडक कोल्हटकर १९७२
कोल्हटकर लेखसंग्रह १९३२
मराठीचा नाट्यसंसार १९४५
    गद्यपद्य संग्रह पाठ्यपुस्तक
अ.क्र.  नाव प्रकाशन वर्ष
मंगलवाचन (खांडेकर/ठोकळ) १९५१-५२
    गौरवग्रंथ
अ.क्र.  नाव प्रकाशन वर्ष
एस. एम. जोशी गौरवग्रंथ १९६४
समग्र कोल्हटकर   खंड १ १९७२
      खंड २ १९७५
    मासिक
अ.क्र.  नाव प्रकाशन वर्ष
ज्योत्स्ना १९३६-४०
वि. स. खांडेकर चरित्र/१७४