पान:वि. स. खांडेकर चरित्र (V. S. Khandekar Biography).pdf/174

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
    मुलाखती
अ.क्र.  नाव प्रकाशन वर्ष
ऋतू न्याहाळणारे पान
(संपादन - डॉ. सुनीलकुमार लवटे) २००८
    नाटक
अ.क्र.  नाव प्रकाशन वर्ष
संगीत रंकाचे राज्य १९२८
    संपादन
    कथासंग्रह
अ.क्र.  नाव प्रकाशन वर्ष
गुदगुल्या - चिं. वि. जोशी १९४८
गारा आणि धारा : वि. वि. बोकील १९४८
पाच कथाकार : (दिवाकर, खांडेकर,
य. गो. जोशी, चोरघडे, गोखले) १९४९
जाई जुई : य. गो. जोशी १९४९
इंद्रधनुष्य : (आपटे/दिवाकर/सुखटनकर/टागोर   
य. गो. जोशी/सरदेसाई/चोरघडे) १९४९
निवडक दिवाकर : दिवाकर कृष्ण १९६९
मुक्या कळ्या : द. र. कवठेकर १९४७
रंगदेवता : वि. स. खांडेकर १९५३
    कादंबरी
अ.क्र. नाव प्रकाशन वर्ष
आस्तिक : साने गुरुजी १९४९
रागिणी : वा. म. जोशी १९५२
सुशीलेचा देव : वा. म. जोशी १९४३
    लघुनिबंध संग्रह
अ.क्र. नाव प्रकाशन वर्ष
नवे किरण : अनंत काणेकर १९४७
वासंतिका : संपादित निवडक लघुनिबंध संग्रह १९४७
पारिजात : संपादित निवडक लघुनिबंध संग्रह १९४९
पांढरी शिडे : अनंत काणेकर १९५७
वि. स. खांडेकर चरित्र/१७३