पान:महाराजा सयाजीराव आणि सत्यशोधक चळवळ.pdf/२७

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

श्रीमंत गायकवाड सरकारना राज्यमानो हिंदू पुरोहितो संबंधी निबंध. ( संवत् १९७२ नो निबंध २ जो. ) ( आवृत्ति ३ जी.) किमत रु.०-१-०. ( न्यायमंत्री की यो) THE PALACE LIBRARY or 9/8/13. PARODA 12235 1413 वडोदरा सरकारों छापखानुं. सन १९३४. हिंदू पुरोहित कायदा महाराजा सयाजीराव आणि सत्यशोधक चळवळ / २७