पान:महाबळेश्वर.djvu/8

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.महाबळेश्वर.
क्षेत्र व सॅॅनिटेरिअम याचें वर्णन.
---------------


दत्तात्रय कमलाकर दीक्षित
यांनीं तयार करून प्रसिद्ध केलें.
भाषांतरासुद्धां सर्व हक्क ग्रंथकर्त्याने राखून ठेविले आहेत.
---------------सन १९०२.