पान:महाबळेश्वर.djvu/396

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
विद्या १५८ शाखा १६२
विश्वाचे स्वामी शाळा ३०९
विठोबा ३३८ शिवाजीचा इति-
विजा ५६  हास २७६
विकार ६२ शिकार १८
विस्तीर्ण ५२ शिनशिनघळीपर्यंत २०४
विसांबर १४२ शिककाई १३२
विरली ३९ शिलालेख १९९
विलायतेप्रमाणे ४५ शिवाजी १८९
वुइंचेस्टर ११८ शिडी १३०
वुईलसन साहेब ८७ शिग्राम १५६
वुडहौस १५३ शिकारीचे नियम ३०२
वेण्णा धबधबा २०८ शेतांतील पिके १०९
वेण्णा तलाव ७० शेवाळ ८५
वेळाचा व्यय १५५ शेगडया ४०
वेताचे करंडे १२० सरोवर ७०
वेदगंगा १५ स्वयंभूपिंडी ११
वेण्णा नदी १० स्वप्नाप्रमाणे ४९
वैद्य ८९ स्वयंवर १५८
शंकराच्या १९० संस्थान ३०
शहराची रोषनाई २४६ संस्थान भोर २५