पान:भाषाशास्त्र.djvu/397

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


३८८ | भाषाशास्त्र. घणच्या ऐवजी गाँथिक वगैरे भाषांत ग, द, ब वणींचा प्रादुर्भाव होते; व पुराण उच्च जर्मन भाषेत तत्सदृश कठिण वर्ण क, त, प, दृष्टीस पडतात. २ संस्कृत, ग्रीक, ल्याटिन, लिथुआनियन्, स्ल्याँहॉनिक, आणि सेल्टिक भाषांतील मृदु वर्ण गाँथिक भाषेत कठोर होतात. उदाहरणार्थ, ग, ६, ब, च की त, प, बनतात. ३ संस्कृत, ग्रीक, ल्याटिन् , लिथुआनियन् , स्ल्याँहॉनिक, व सेल्टिक, यांतील क, त, ए, सारखे कठोर वर्ण गाँथिक भाषेत तद्वर्णतुल्य विसर्गात्मक बनून, पुराणउच्च जर्मन भाषेत ते तत्तत्स्थानात्मक मृदुवर्णच होतात. ह्याला काही अपवादही आहेत. परंतु, त्यावरून एकंदर सर्वसाधारण नियम स्थूलमानाने ध्यानात येईल,

=

१ संस्कृतांतील वर्णपद्वति पूर्णतेस आली असून, तींत व्यंगोप्ति नाही, असे मॉक्समुलरचे सुद्धां मत आहे. तो ह्मणतो, | * In Sanskrit the system (a . plete. ( Sc, L, II. 216 ). . com