पान:भाषाशास्त्र.djvu/275

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

२६८ भाषाशास्त्र. ह्या सर्व भाषांत संस्कृत ही अत्युत्तम असून, ती निः संशय पूर्णतेच्या अगदी उच्च कोटीसत्रुताच सर्वमा- प्रत पोहोंचलेली आहे, याविषयी न्य श्रेष्ठत्व. | बिलकुल मतभेदच नाहीं. आणि | १ तिच्या संबंधाने पिक्टेट म्हणतो, " A language cud anracble by its "deliness, ...... ( and ) perfected to a very tigh degree. ( A Pictet. Origines Indo-Europennes. P. P. 1-2 ). तो आणखी असेही लिहितो, * The cost beautiful perhaps of all Languages." मॉक्समुलर लिहितो, • The most conderful lantguage, the Sanaslerit. ' । ( India. What can it teach us ? P. 15. ), “ So perfect a language as Sanskrit.” । ( Science of Language. II. P. 181.) बनफू आणि लॉसन म्हणतात, “ That rict and ferticle Language, the Sanskrit. ” । ( Essai Sur. le. Pali P. 138 ). डा. हंटर लिहितो, “ But Saanskrit was only the most . famous of several Aryan dialects in the North. " • ( Indian Empire. P. 334 ). सर. विल्यम् जोन्स म्हणतो, “ It ( Sanskrit ) is of @ onderful structure, nonve perfect than the Greek; more copious than the Latin; and more exquisitely Prejuned. thum either'." | (Asiatic Researches. vol. I. P. 422 ). ह्या संस्कृत भाषेच्या संबंधाने विवेचन करीत असतां, लॉर्ड मॅनबोडोनें एके ठिकाणी असे लिहिले आहे की, ( पुढे चालू.) .