पान:भाषाशास्त्र.djvu/233

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

भाषाशास्त्र. ब्राह्मणांचे नूतन बनावट लेखच होत, असे त्याने निःशंकपणे शिक्के मारतब ठोकिले. तेव्हां, अशाच प्रकारची पाडतमन्यांची एकसारखी मालिका लागल्यावर, खरा प्रकार ते कसा बाहेर पडणार ? अर्थातच नाहीं ! असो. तात्पर्य म्हणून इतकेच की, मनी असे ते स्वप्न पाश्चात्य लेखांसंबं- वसे, आणि जे भासें ते, खरे धाने, सावधगिरीची दिसे; अशी स्थिति कित्येक पाश्चात्य अवश्यकता. पंडितांची, व त्यांतही कांहीं कांहीं नांव| १ हें बेहद्द अविचाराचे वर्तन पाहून, कित्येक पाश्चात्यही कष्टी होतात, आणि म्हणतात, " It was not the first time that philosophy and common sense have found themselves opposed to uuyelcome knowledge. ( Sayce's Introduction to the Science of language. vol. I. P. 46. 1880 ) ड्यूगल्डस्टुअर्टच्या अशा त-हेच्या लेखनपटुत्वाला मॉक्समूलरने नामांकित लेख म्हटले आहे ! Dugald Stewart, a Scotch philosopher, “ denied the reality of such a language as Sanskrit altogether, and wrote his famous essay to prove that Sanskrit had been put together after the model of Greek and Latin, by tlose (27cb-fonge'S CL720 2iCU7s the Ba'Cultm2CU725, and that the whole of Sanskrit literature was an duposition.. ? ( Max Muller's Lectures on the Science of | Language. vol. I. P. 189. 1850 ). सदरहू अवतरणांतील इताालक वर्ण आमचे आहेत. (ग्रंथकर्ता). ड्यूगल्डस्टुअर्ट, मिल, इत्यादि पाश्चात्यांच्या शिलकी व निवडक गालिप्रदानाचा मासला पाहून हसू येते, आणि शेष कोपेन पूरयेत् । या संस्कृत म्हणीची आठवण होते.