पान:भाषाशास्त्र.djvu/109

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

१०० , भाषाशास्त्र. । अशाच प्रकारचा प्रयोग, स्वेबियन पादशहा जो दुसरा फ्रेडरिक, व स्कॉट्लंडचा चवथा जेम्स, आणि हिंदुस्थानचा एक मोगल बादशहा, यानीसुद्धा केला असल्याचे कळून येते. परंतु, त्याचा कांहींच उपयोग झाला नाही, हे सांगावयास नलगे. .. , | . .. . , । | । । |. । । । । ... | , } , ।। २ ।. । . . । .. . All । । ।। । ।