पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/24

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


तुज ते सवे आहे ठावें ........ (९ | तुझिये संगती .... ....१४४० तुझी वर्दै आह्मां ठाव नारायणा ७४ | तुमच्या कृपामृतजळीं .... ९३ तुह्म आह्मांसी दरुषण .... .... २० तुमच्याच चरणाचा महिमा .... १ ०३ तूच मायबाप बंधुसखी आमुचा ६० तुमच्या पायी जडतां मन .... १२६ तू वळिया शिरोमणी.... .... ३७ तुमचियाबळे तुम्हांसवें खेळावे ३ ३७ तोचि प्रसंग आला सहज .... ९३ | तुमच्या पायी माझे हित .... ४ ३४ तंव ते ह्मणे ऐका हृषिकेशी वो ३२ । तुमचे पाय आमुचें निज .... ५८१ तंव ती हरि ह्मणे व निजांगने वो ३१ ! तुमची नांवे माऊं मुखें .... ६९० निळोवा । तुमचे चरणी राहो मन .... १९२ तत्वता नकळे । आळे मनाते....११ ३४ तुमच्या कीर्तने पावलों पर .... (३० तप साधन हेंचि माझे ........ (२४ तुमच्या पायी ठेविलें मन .... ९७३ तमाळ शामरूप मंडित .... १४२ तुमच्या पायी ठेवितां चित्त ....१४ १३ तरले तों असंख्यात ........ ७६६ तुमच्या बळे निशंक मनी .....१४१५ तरले नामें अनेक तरती .... ७७९ तुह्मांविण केपणा सत्ता तरीच पिंग्या गोडिगे लावेनी अग१९१० | तुह्मां आझां नित्य भेटी .... { ४९ तरीच वरवंटागे लईलई लखेटा ११ १२ तुह्मी तो कृपेचे सागर .... ३९१ तळीवरी सुदर्शन ........१२९६ तुह्मी देवा प्रत्यक्ष असर तारुनियां प्रचंड शीळा .... १०८ | तुह्मी जाणा अंतरींचें। ४९९ तारुण्याच्या बळे घेऊ धांवशील तुह्मी संत दयाधन .... झोंबी ............१४९३ तुह्मी दिधले वैकुंठभुवन त्याचिपरी हा मुरारी .... २५५ तुह्मी देवा कृपावंत .... ..., ६९१ त्याचि माजी होती जाती ....१३१६ तूचि पंढरीनाथा .... .... १३३ त्याचे पाय माझी बुद्धि .... (७० तेचि संत तेचि संत .... .... (६९ तापत्रयाचे ही हरण .... ....११८९ तेचि धन्य तेचि धन्य.... .... (९९ त्रास उपने माझिया मना .... ९९७ | तेचि भक्त भागवत ....। तिहीं लोकां में दुर्लभ.... ....१ १६६ | तेचि माझे सर्वसाक्षी .... ....१०८१ तिहीं लोकी फुटली हांक ....१ २६ २ ] | तेणे दणाणले गोकुळ । त्रिभुवनपात अहो देवा.... .... ४३२ तेथे माझे कायसे बोल त्रिविधाच्या बुद्धि तिन्ही ....१०९९ | तेथेचि बैसले........। .... (४९ त्रिवेणीसंगमी बुडति बहूत .... ३४९ ते ह्मणतारे हे सुरपतिची .... । तुकोबाचे कीर्तनमेळीं .... ६४० | तैसींचे वत्से जिची नैसी ....