पान:चित्रा नि चारू.djvu/६६

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


आ म दा र
ह स न

♣ * * * * * * ♣

 फातमाच्या वडिलांचे नाव हसन, ते आमदार होते. स्वभावाने मोठे दिलदार व गोड. सर्वांशी त्यांचा परिचय. फातमा त्यांच्या पहिल्या बायकोची मुलगी. फातमा आजोळीच वाढली. हसन यांचा नवा दुसरा संसार भरभराटत होता. मुलेबाळे होती. मोठा पसारा होता.

 फातमाने बापाला "ताबडतोब या, महत्त्वाचे काम आहे", अशी तार केली. हसनसाहेबांना तार मिळाली, त्यांचे उत्तर आले, ' येतो ' उत्तराची तार आली तेव्हा दिलावर घरी नव्हता. चित्रा पळून गेली, असे मोलकरणीने त्याला सांगितल्यापासून तो जरा पिसाळला होता. त्याला भीतीही वाटत होती. खटला वगैरे व्हायचा. ती मुलगी हुशार व सुशिक्षित होती. नेमकी पोलीस घेऊन यायची, असे त्याच्या मनात येई व तो घाबरे.

  तो जरा त्रस्त व सचित असा घरी आला.

 "दिलावर, बाबांची तार आली आहे."

 "तार ? ”

 "हो. ते येत आहेत उद्या सकाळच्या गाडीने. तू स्टेशनवर जा मोटार घेऊन."

 "का येत आहेत ? "

 "कोणास ठाऊक ?"

 "कोठे आहे तार ? "

 "येथेच कोठेतरी होती. परंतु तारेत ' येतो ' एवढेच होते."

६८ * चित्रा नि चारू