पान:गांव-गाडा.pdf/6

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.गांव-गाडा.
-----रचणार,
त्रिंबक नारायण आत्रे, बी. ए., एल एल. बी.
----------
सर्व हक्क स्वाधीन.
-----आवृत्ति पहिली, प्रती २०००.
-----


इ. स. १९१५.
-----
किंमत सव्वा रुपाया.


हे पुस्तक कर्त्याकडे पोस्ट कर्जत, जिल्हा अहमदनगर येथे, अगर
पुणे येथे आर्यभूषण छापखान्यात मिळेल.