पान:गांव-गाडा.pdf/7

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


पुणें येथें,
आर्यभूषण’ छापखान्यांत नटेश अप्पाजी द्रविड यांनी
छापिलें व पुणें येथें ‘आर्यभूषण' छापखान्यांत
त्रिंबक नारायण आत्रे यांनीं
प्रसिद्ध केलें.