पान:कार्यशैली.pdf/१०४

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

७६. प्रवाही जगण्यासाठी रोज नवं, काहीतरी वेगळं, रंगतदार घडावं असं वाटतं. प्रत्येक दिवस वेगळा असावा,नवा अनुभव घेऊन यावा, त्यातनं जगणं मजेचं, औत्सुक्याचं व्हावं असंही आपल्याला वाटतं, मात्र तसं होतंच असं नाही.
 रोज तशीच सकाळ, तोच बस-स्टॉप, बहुतेक तीच बस. तेच ते. तसंच ते.तसाच डबा.तीच माणसं, तसेच त्यांचे ते विनोद, नेहमीचे. त्याच फायली. तेच टेबल. पुन्हा परतण्याचा तोच रस्ता.तीच लिफ्ट. पुन्हा तेच ते, तसेच ते. खूप वेळा वाटतं, याला छेद द्यावा, काहीतरी वेगळं घडावं.ऑफिसला जाण्याचा नेहमीचा रस्ता बदलून बघा. एखादे दिवशी संपूर्ण वेगळ्या धाटणीचा पोशाख घालून पाहा. एखादं वेगळं संगीत ऐका. समोरचा एखादा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीनं सोडवण्याचा प्रयत्न करा. लिफ्टऐवजी जिन्यानं जा. कॅन्टीनमध्ये डबा खाण्याऐवजी आज बाल्कनीत बसून खा.

 तोच तो पणा आयुष्याला एक साचलेपण आणतो. नाविन्यानं आयुष्य ओघवतं बनतं,प्रवाही होतं. थोडं वेगळं जगून बघा, तर खरं.

१०३। कार्यशैली