पान:अस्पृश्य -विचार.pdf/2

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
अस्पृश्य-विचार.लेखक


श्रीपाद महादेव माटे, एम्. ए.


प्रकाशक


सदाशिव कृष्णराव शिंदकर,


सेक्रेटरी, वाङमय-विहार-मंडळ,


२४८ सदाशिव पेठ, पुणें.मुद्रक,


अनंत सखाराम गोखले,


विजय’ प्रेस, ५७० शनवार पेठ, पुणें.


सन १९२२.


किंमत १० आणे.