पान:अस्पृश्य -विचार.pdf/3

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

प्रस्तावना

अस्पृश्यांसंबंधाने 'केसरी ' पत्रांत मी जे लेख लिहिले ते, थोडी अदलाबदल करून व भर घालून, पुस्तक रूपानें प्रसिद्ध करीत आहें. गेलीं चार पांच वर्षे अस्पृश्यांच्या प्रत्यक्ष परिचयाने त्यांच्या एकंदर स्थितीचे जे अवलोकन करता आलें त्यावरून सुचलेले हे विचार आहेत. मी जुना शास्त्रीपंडितही नव्हे आणि नवीन पद्धतीचा समाजशास्त्रज्ञही नव्हे. अर्थात् माझ्या लिहिण्यांत विद्वत्ता कमी. पण येवढें मात्र वाटतें कीं, प्रस्तुत विषयाशी माझी कांहींशी ओळख आहे. तिच्या बळावर अस्पृश्यांचे गाऱ्हाणे समाजाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. विद्वान् लोक आणि राष्ट्रहिताचे साधक यांनीं हा निबंध वाचून कांहीं अनुकूल-प्रतिकूल लिहिलें तर या बाबतींत जें कांहीं पुढे कर्तव्य असेल त्याचे स्वरूप जास्त निश्चित व कमी विवाद्य होईल.

श्री. म. माटे. ३३६ सदाशिव पेठ, पुणे शहर.