दत्ताची आरती/ दत्त दिगंबर त्रिमूर्ति सुंदर अनुसूयासुत तुज म्हणती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem>

दत्त दिगंबर त्रिमूर्ति सुंदर अनुसूयासुत तुज म्हणती । आरती ओवाळिता तरले असंख्य जन हे मूढमति ॥ धृ. ॥

जग ताराया हरि हर ब्रह्मा त्रिमूर्तिरूपे अवतरती । दंडकमंडलु हस्ती धरुनी काषायांबर पांघरती ॥ १ ॥

कुष्ठी ब्राह्मण शुद्ध करूनी वंध्ये पुत्र देताती ॥ मृत ब्राह्मणही उठविसि तीर्थे काष्ठीं पल्लव फुटताती ॥ २ ॥

दत्त दत्त हे नाम स्मरतां पिशाच्च भूतें झणिं पळती । गाणगाभुवनी गुप्त राहुनियां अघटित लीला दाखविती ॥ ३ ॥

महिमा काय वर्णू किती मी भक्तवत्सला तुला म्हणती । मोरेश्वरसुत वासुदेव या अखंड भजना देई प्रीति ॥ ४ ॥ <poem>


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.