दत्ताची आरती/ आरती दत्तराजयांची

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


आरती दत्तराजयांची ।
अनुसया अत्रि सुपुत्राची ॥ धृ. ॥

गाणगा भुवनी तूं वससी ।
भक्त संकटासि बा हरिसी ।
भजती त्यातें उद्धरिसी ।
अंती मोक्षपदा नेसी ॥ चाल ॥

सर्वोत्तमात्रिजगत्पाला लुब्ध होउनि अंजलि भरुनि ।
पुष्पें वाहिन । नाथ सख्या तुमची ॥ १ ॥

गाईन लीलाकीर्तीची ॥ काषयांबर फटीं साजे ।
त्रिभुवनीअतुल कीर्ती गाजे, वर्णन करितां गुण तुझे ।
श्रमले मन हें बहु माझे ॥ चाल. ॥

विरंची विष्णू शिव मूर्ति । भवब्धि तरण मी तुला शरण ।
जन्म आणि मरण चुकवुनि शुद्ध करी साची ।
कुमतिहर दत्तराजयाची ॥ २ ॥


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg