दत्ताची आरती/ आरती दत्तराजगुरुची

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


आरती दत्तराजगुरुची ।
भवभयतारका स्वामीची ॥ धृ. ॥

दिगंबर, उग्र ज्याची मूर्ती ।
कटिवर छाटि रम्य दिसती ॥
चर्चुनि अंगिं सर्व विभुती ।
कमंडलु धरोनियां हाती ॥ चाल ॥
पृष्ठी लोळे जटेचा भार ।
औदुंबरतळी, कृष्णेजवळीं, प्रभातकाळीं, वर्णित भक्त कीर्ति ज्याची॥
दिगंतरी वाहे कीर्ति ज्याची ॥ आरती. ॥ १॥

अनुसयेच्या त्वां पोटी ।
जन्म घेतला जगजेठी ॥
दिव्य तव पादभक्तिसाठी ।
जाहली अमित शिष्यदाटी ॥ चाल ॥
राज्यपद दिधलें रजकाला ।
जो रत जाहला, त्वत्पदकमला,
किमपि न ढळला, पाहुनि पूर्ण भक्ति त्याची ॥
अंती दिली मुक्ती त्वांची ॥ आरती. ॥ २ ॥

सती तव प्रताप ऎकोनी ।
आली पतिशव घेवोनी ॥
जाहली रत ती तव चरणी ।
क्षणभंगुर भव मानोनी ॥ चाल ॥
तिजला धर्म त्वांचि कथिला ।
जी सहगमनीं, जातां आणुनी,
तीर्थ शिंपुनी, काया सजिव केलि पतिची ॥
आवड तुज बहु भक्तांची ॥ आरती. ॥ ३ ॥

ऎसा अगाध तव महिमा ।
नाही वर्णाया सीमा ॥
धनाढ्य केला द्विजोत्तमा ।
दरिद्र हरुनी पुरुषोत्तमा ॥ चाल ।
नेला तंतुक शिवस्थानी ।
वांझ महिपिसी, दुग्ध दोहविसी,
प्रेत उठविसी काया बहुत कुष्ठि ज्याची ॥
केली पवित्र ते साची ॥ आरती. ॥ ४ ॥

ठेवुनि मस्तक तव चरणी ।
जोडुनि दामोदर पाणी ॥
ऎसी अघटित तव करणी ।
वर्णू न शके मम वाणी ॥ चाल ॥
अहा हें दिनानाथ स्वामिन् ।
धाव दयाळा, पूर्ण कृपाळा, श्रीपद्मकमळा परिसुनि विनंती दासाची ॥
भक्ती दे त्वत्पदकमलाची ॥ आरती. ॥ ५ ॥


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.