चर्चा:ज्ञानेश्वरी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
'आपण घेतलेल्या व घेत असलेल्या भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या उपलब्धतेबद्दल अनेकानेक धन्यवाद. आपण ज्ञानेश्वरीचे १८ अध्याय वर्ड फॉर्मॅट मधे उपलब्ध करून दिले आहेत. अनवधानाने त्यामध्ये एक चूक झाली आहे. ६वा अध्याय दोनदा आला आहे. सातव्या अध्यायाच्या जागी परत चूकून ६ वा अध्यायच दिला गेला आहे. कृपया चूक सुधारता आली तर बघावे.माझे नाव यशवंत बेडेकर. फोन नं. 9594239778

E mail address yashwant.bedekar@gmail.com.
ठळक मजकूर