गुरूचरित्र

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


गुरूचरित्र हे मराठीतील एक प्रभावशाली धार्मिक पुस्तक आहे. १५ व्या- १६ व्या शतकात श्री. सरस्वती गंगाधर स्वामींनी हे पुस्तक लिहीले. ह्या ग्रंथाला पवित्र वेद समजतात, म्हणून या ग्रंथाचे पारायण कठोर नियमाने करावे. याचे नियम या ग्रंथातच दिलेले आहेत. हा ग्रंथ सात दिवसांच्या सप्ताहातच किंवा तीन दिवसातच पूर्ण करावा असा नियम आहे. या पुस्तकात स्वामी नरसिंह सरस्वती यांचे चरीत्र, त्यांचे तत्वज्ञान, आणि त्यांच्याबद्दलच्या पौराणिक कथा आहेत. या पुस्तकात उर्दु आणि पर्शियन शब्द टाळून संस्कृत शब्द वापरलेले आहेत. गुरुचरित्र हिंदू लोकांत फार पवित्र ग्रंथ मानतात. सर्व दत्त भक्त या ग्रंथाचे मार्गशीर्ष महिन्यात येणार्याय पौर्णिमेपासून आठ दिवस आधी पारायण करतात, आणि पौर्णिमेच्या दिवशी, उद्यापन करतात. मार्गशीर्ष महिन्यातील पौर्णिमा दत्तजयंती होय.

 1. गुरूचरित्र/अध्याय पहिला
 2. गुरूचरित्र/अध्याय दुसरा
 3. गुरूचरित्र/अध्याय तिसरा
 4. गुरूचरित्र/अध्याय चौथा
 5. गुरूचरित्र/अध्याय पाचवा
 6. गुरूचरित्र/अध्याय सहावा
 7. गुरूचरित्र/अध्याय सातवा
 8. गुरूचरित्र/अध्याय आठवा
 9. गुरूचरित्र/अध्याय नववा
 10. गुरूचरित्र/अध्याय दहावा
 11. गुरूचरित्र/अध्याय अकरावा
 12. गुरूचरित्र/अध्याय बारावा
 13. गुरूचरित्र/अध्याय तेरावा
 14. गुरूचरित्र/अध्याय चौदावा
 15. गुरूचरित्र/अध्याय पंधरावा
 16. गुरूचरित्र/अध्याय सोळावा
 17. गुरूचरित्र/अध्याय सतरावा
 18. गुरूचरित्र/अध्याय अठरावा
 19. गुरूचरित्र/अध्याय एकोणीसावा
 20. गुरूचरित्र/अध्याय विसावा
 21. गुरूचरित्र/अध्याय एकविसावा
 22. गुरूचरित्र/अध्याय बाविसावा
 23. गुरूचरित्र/अध्याय तेविसावा
 24. गुरूचरित्र/अध्याय चोविसावा
 25. गुरूचरित्र/अध्याय पंचविसावा
 26. गुरूचरित्र/अध्याय सव्विसावा
 27. गुरूचरित्र/अध्याय सत्ताविसावा
 28. गुरूचरित्र/अध्याय अठ्ठाविसावा
 29. गुरूचरित्र/अध्याय एकोणतिसावा
 30. गुरूचरित्र/अध्याय तिसावा
 31. गुरूचरित्र/अध्याय एकतिसावा
 32. गुरूचरित्र/अध्याय बत्तिसावा
 33. गुरूचरित्र/अध्याय तेहेतिसावा
 34. गुरूचरित्र/अध्याय चौतिसावा
 35. गुरूचरित्र/अध्याय पस्तीसावा
 36. गुरूचरित्र/अध्याय छत्तिसावा
 37. गुरूचरित्र/अध्याय सदतीसावा
 38. गुरूचरित्र/अध्याय अडतीसावा
 39. गुरूचरित्र/अध्याय एकोणचाळीसावा
 40. गुरूचरित्र/अध्याय चाळीसावा
 41. गुरूचरित्र/अध्याय एक्केचाळीसावा
 42. गुरूचरित्र/अध्याय बेचाळीसावा
 43. गुरूचरित्र/अध्याय त्रेचाळीसावा
 44. गुरूचरित्र/अध्याय चव्वेचाळीसावा
 45. गुरूचरित्र/अध्याय पंचेचाळीसावा
 46. गुरूचरित्र/अध्याय सेहेचाळीसावा
 47. गुरूचरित्र/अध्याय सत्तेचाळीसावा
 48. गुरूचरित्र/अध्याय अठ्ठेचाळीसावा
 49. गुरूचरित्र/अध्याय एकोणपन्नासावा
 50. गुरूचरित्र/अध्याय पन्नासावा
 51. गुरूचरित्र/अध्याय एक्कावन्नावा
 52. गुरूचरित्र/अध्याय बावन्नावा


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg