कविता गजाआडच्या

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

कृतज्ञता
भ.मा. परसवाळे, केशव बा. वसेकर, रंगनाथ तिवारी, रा.द.
अरगडे, डॉ.द्वारकादास लोहिया,
अंजू इंगळे, प्रतिभा जोजारे, आझाद
आणि घरातील सारेच....

शैला लोहिया
कविता गजाआडच्या

शैला लोहिया


पवन प्रकाशन, परभणी.