कथाली

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to searchकथाली


लेखिका
डॉ. शैला लोहिया
 कथाली

  (Kathali)


 लेखिका
  डॉ. शैला व्दारकादास लोहिया.
  संगीतविशारद (गांधर्व विद्यालय)
  पत्ता - ३२, किनारा, विद्याकुंज वसाहत,
  अंबाजोगाई, जि. बीड - ४३१५१७
  दुरध्वनी क्रमांक -घर - (०२४४६) २४७०१६


 प्रकाशक
  दिशा पब्लिकेशन्स्, राष्ट्र सेवा दल बिल्डिंग,
  दांडेकर पूल, पुणे-३० फोन: ९६२३१२१६०१
  पुणे-३०


 अक्षरजुळणी
  सौ. राजश्री भोसले


 मुखपृष्ठ
  सौ. स्मिता दलाल


 प्रथम आवृत्ती
  २६ जानेवारी २०११


 मुद्रक
  दिशा ऑफसेट, राष्ट्र सेवा दल बिल्डिंग,
  दांडेकर पूल, पुणे-३० फोन:०२०-६०७०११४२


 मूल्य
  रुपये शंभर मात्र


 ©सर्व हक्क प्रकाशकाच्या स्वाधिन