सामराज

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

नभतनयानंदनरिपू जो त्या कुळीच जो उद्भवला |

नगारीरिपुच्याजनकासह कुळासी घात केला |

अनुप्रासक सारथी बंधू धराधीपती जो जाला |

करुणालय मोठा जाणा सूर नरही स्तविती ज्याला |

काये वर्णू मी आता तत्पदी च ठेवीन माथा ||

केशरीरिपूपतीरतीअंतक तो नीज जवळी |

पौलस्तीसुत काननरिपू ठेविला निजपद कमळी|

कुम्भोद्भव अरी ज्याते रती न हो रम्य सकाळी |

अनुपम्य लीळा ज्याची कंदर्प कोटी झळाळी ||

अनळउद्भवधिपनंदनप्रिय तो हा ची स्वये गुण गातो |

नेती नेती म्हणती ज्याते तो सज्जन हृदयी वसतो |

स्वामी तो सद्गुरू माझा कल्याण जननी जनक तो|

साम्राज्य निजसुख भोगी मंगळदायकनिधी तो ||


वरील काव्य कल्याण शिष्य श्री सामराज स्वामी यांनी लहिले आहे

बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.