संस्कृती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

संस्कृती
इरावती कर्वे


देशमुख आणि कंपनी (पब्लिशर्स)
प्रा. लि., पुणे
संस्कृती      पहिली आवृत्ती : १९७२

        दुसरी आवृत्ती : २००६

संस्थापक :
 रा. ज. देशमुख
 सुलोचना राम देशमुख

प्रकाशक :
 देशमुख आणि कंपनी (पब्लिशर्स) प्रा. लि.
 ४७३, सदाशिव पेठ, पुणे ४११ ०३०

© सर्व हक्क जाई निंबकर यांच्याकडे आहेत.

मुखपृष्ठ :
 रवी पांडे

किंमत : २०० रुपये

अक्षर रचना
 सेंच्युरी असोसिएटस्
 ए-१७, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सर्व्हे नं. ८७,
 पुणे ४११ ००१.

मुद्रक :
 साधना प्रेस
 ४३१ शनिवार पेठ,
 पुणे ४११ ०३०.

अनुक्रमणिका
प्रकरण पान क्रमांक
महाभारत आणि रामायण १ १ ते ८
महाभारत आणि रामायण २ ९ ते १३
अयोध्याकांड १ राम वनाला जातो १४ ते २४
अयोध्याकांड २ भरतभाव २५ ते ३७
अरण्यकांड ३८ ते ४७
सीता ४८ ते ५६
सासवा सुना ५७ ते ६२
धर्म ६३ ते १२२
श्रध्दांजली १२३ ते १८५