संतांची आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


आरती संतमंडळी ।
हातीं घेउनिं पुष्पांजुळि ओंवाळिन पंचप्राणें ।
त्याचें चरण न्याहाळी ॥ धृ. ॥

मच्छेंद्र गोरख ॥ गैनी निवृत्तीनाथ ।
ज्ञानदेव नामदेव ॥ खेचर विसोबा संत ।
सोपान चांगदेव ॥ गोरा जगमित्र भक्त ॥
कबीर पाठक नामा ॥ चोखा परसा भागवर ॥ आरती ॥ १ ॥

भानुदास कृष्णदास । वडवळसिद्ध नागनाथ ।
बहिरा पिसा मुकुंदराज । केशवस्वामी सूरदास ॥
रंगनाथ वामनस्वामी । जनजसवंत दास ॥ २ ॥

एकनाथ रामदास । यांचा हरिपदीं वास ॥
गुरुकृपा संपादिली । स्वामी जनार्दन त्यास ॥
मिराबाई मुक्ताबाई । बहिणाबाई उदास ।
सोनार नरहरी हा । माळी सांवता दास ॥ ३ ॥

रोहिदास संताबाई । जनी राजाई गोणाई ॥
जोगापरमानंदसाल्या । शेखमहंमद भाई ॥
निंबराज बोधराज । माथा तयांचे पायीं ॥
कूर्मदास शिवदास ॥ मलुकदास कर्माबाई ॥ ४ ॥

नारा म्हादा गोंदा विठा । प्रेमळ दामाजी ॥
तुकोबा गणेशनाथ । सेना नरसीमहत ॥
तुलसीदास कसांबया । पवार संतोबा भक्त ॥
महिपती तुम्हांपासी । चरणसेवा मागत ॥ ५ ॥

PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg