संतांची आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


आरती संतमंडळी ।
हातीं घेउनिं पुष्पांजुळि ओंवाळिन पंचप्राणें ।
त्याचें चरण न्याहाळी ॥ धृ. ॥

मच्छेंद्र गोरख ॥ गैनी निवृत्तीनाथ ।
ज्ञानदेव नामदेव ॥ खेचर विसोबा संत ।
सोपान चांगदेव ॥ गोरा जगमित्र भक्त ॥
कबीर पाठक नामा ॥ चोखा परसा भागवर ॥ आरती ॥ १ ॥

भानुदास कृष्णदास । वडवळसिद्ध नागनाथ ।
बहिरा पिसा मुकुंदराज । केशवस्वामी सूरदास ॥
रंगनाथ वामनस्वामी । जनजसवंत दास ॥ २ ॥

एकनाथ रामदास । यांचा हरिपदीं वास ॥
गुरुकृपा संपादिली । स्वामी जनार्दन त्यास ॥
मिराबाई मुक्ताबाई । बहिणाबाई उदास ।
सोनार नरहरी हा । माळी सांवता दास ॥ ३ ॥

रोहिदास संताबाई । जनी राजाई गोणाई ॥
जोगापरमानंदसाल्या । शेखमहंमद भाई ॥
निंबराज बोधराज । माथा तयांचे पायीं ॥
कूर्मदास शिवदास ॥ मलुकदास कर्माबाई ॥ ४ ॥

नारा म्हादा गोंदा विठा । प्रेमळ दामाजी ॥
तुकोबा गणेशनाथ । सेना नरसीमहत ॥
तुलसीदास कसांबया । पवार संतोबा भक्त ॥
महिपती तुम्हांपासी । चरणसेवा मागत ॥ ५ ॥

PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg
Question Copyright 2.png
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.