श्री स्वामी कृपा स्तोत्र

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

|| श्री स्वामी कृपा स्तोत्र ||

|| ॐ श्री सद्गुरु अक्कलकोट स्वामी समर्थ ||

|| ॐ श्री गणेशाय नम: || ॐ श्री सरस्व़त्यै नम: || ॐ श्री सर्वशक्तिमूर्तये नम: || ॐ परात्पर जगत्‌गुरु नमो | आता नमू मयुरवाहिनी | जी शब्दविश्वाची स्वामिनी | वंदन करुया तियेसी ||1|| जो सकल विश्वाचा आधार | निर्गुण आणि निराकार | तो ब्रम्हा-विष्णु-महेश्वर | सद्भावे वंदू त्रैमूर्ती ||2|| त्रैमूर्तिचा महिमा अपार | गुरुचरित्री वर्णिला साचार | स्तुति करता अपरंपार | वेद चारी शिणले ||3|| कर्दलवनी झाले गुप्त | साक्ष ठेवून गाणग क्षेत्र | निर्गुण पादुका पवित्र | भक्तांसाठी ठेवियल्या ||4|| पंढरीचा पांडुरंग | ज्यासी आवडे संतसंग | तारिले तुक्याचे अभंग | त्यासी प्रणिपात अंतरी ||5|| करु या साष्टांग दंडवत | त्रैमूर्ती श्रीगुरुदत्त | अक्कलकोटी यति समर्थ | सद्भावे नमू अंतरी ||6|| आता श्री स्वामीरायांचे अख्यान | भाविकतेने करा श्रवण | सर्वसुखाचे निधान | लाभेल स्तविता सर्वांसी ||7|| भक्तीचा करुनी सोहळा | दाखवी अगम्य लीला | ऐसी ख्याती त्रैलोक्याला | मी पामर काय वर्णू ||8|| नृसिंहसरस्वती गुरुस्वामी | गुप्त जाहले कर्दलवनी | येतां पुनश्च धर्मा ग्लानी | अक्कलकोटी अवतरले ||9|| कर्दलवनी गुप्त जाहला | अबू पहाडी प्रगटला | अवधूत मानवरुपे आला | अक्कलकोटी माझारी ||10|| श्री गुरुस्वामी यति पाहिला | मूर्तिमंत तेजाचा पुतळा | कंठी रुळती रुद्राक्षमाळा | पद्मासनी स्थित असे ||11|| शांत गंभीर दिसे रुप | हेमसंकाश तनु अनुरुप | नेत्रकमलांची कृपाझेप | भक्तावरी सर्वदा ||12|| भाली शोभे कस्तुरी तिलक | साजिरे दिसे नासिक | ओष्ठ हनुवटी सुंदर मुख | चंद्रापरी दिसतसे ||13|| समुत्कंठ पाहू चला | आजानुबाहू शिव भोळा | कंठा भूषवी त्रिदलमाला | नृसिंहभान गुरुस्वामी ||14|| निम्ननाभी दिठी सुंदर | धूर्जटी कौपीन कटीवर | दत्त नरहरी यतिवर | धीपुरी प्रगटलासे ||15|| अखिल विश्वी विश्वंभरु | भक्तजन सुरतरू | या हो सकल पादपद्म धरु | देहबुध्दी करु दुर ||16|| मम हृदयीं ठसो मूर्ति | शंख चक्रांकित गदा हाती | कामधेनुसह चतुर्वेद मूर्ती | सदैव राहो अंतरी ||17|| अबूगिरीवरुनी हृद्कमली | वेगे येई गुरुमाऊली | रत्नखचित सिंहासनी बैसली | भक्तकाज करावया ||18|| आतां करितों तुझी पूजा | रमावरा अधोक्षजा | सप्रेमें क्षाळितो पदरजा | अर्ध्य देई स्वकरी ||19|| मधुर सुवासिक शीतळ | गंगोदक जळनिर्मळ | पंचामृत स्नान सचैल | निजहस्ते घालितो ||20|| स्नान करुनी, करा आचमन | भरजरी पितांबर नेसून | शालजोडी पांघरुन | सुखे घेई स्वामीया ||21|| चंद्रोपम उपवीत घालुनी | रत्नाभरणे, कौस्तुभमणी | कस्तुरी टिळा लेवुनी | चंदन उटी लावावी ||22|| निराकार, निर्गुण गोपाळा | कंठा भूषवी तुलसीमाळा | बिल्व-शमी दुर्वांकुराला | सहस्त्रनामें अर्पितो ||23|| अष्टगंध, बुक्का सुगंध | सौरभे होती दिशा धुंद | अर्पितो दीप स्वानंद | मानुनी घेई गुरुराया ||24|| रत्नखचित चौरंगावरी | सुवर्णताटी पक्वाने सारी | दहि-दूध लोणचे कोशिंबिरी | पंचखाद्य नैवेद्य सेवा जी ||25|| कर्पूरोदके धुवोनि हस्त | घालितो करी पंचामृत | प्राणापान, व्यान, उदान समस्त | तूचि अससी स्वामिया ||26|| गुरुमूर्ती तू षड्रस | मीहि त्यांस ऐक्य सहज | दिव्य सच्चित रुप निज | वेदपूर्ण भरले असे ||27|| वदनसुवासा तांबूल | त्रयोदशगुणी निर्मळ | मुखशुध्दिस नारळ | घ्यावा आता गुरुराया ||28|| भक्तवत्सला स्वामिराजा | अंगिकारावी माझी पूजा | नमस्कारोनी अधोक्षजा | श्रीमुख बघतो न्याहाळुनी ||29|| तव आरती ओवाळिता | नासती अनंत ब्रम्हहत्या | वेद बोलतो वाणी सत्या | त्रिवार ऐसे सत्यचि ||30|| सनकादिक मुनी सुरवर | करिता स्वामींचा जयकार | मंत्रपुष्पांचा संभार | जडजीवासी उध्दरी ||31|| वेदघोष अति सुस्वर | प्रदक्षिणा घाली वारंवार | प्रेमे साष्टांग नमस्कार | अनंतासी दंडवत ||32|| अनंतकोटी ब्रम्हांडनायका | अनादि स्वरुपा गुरुराया | लागलो आता तव पाया | भक्तकृपाळा उध्दरी ||33|| छत्रचामरे वारीन | गंधर्वगान समर्पिन | सुस्वर वाद्ये वाजवून | तुष्ट करितो तुजलागी ||34|| सुदिव्य, सुखशय्या मृदुल | ठेवी सुखासनी पदकमल | चरण, अहर्निश चुरीन | सेवा मानून घ्यावी जी ||35|| सत्‌शिष्य भजनी रंगती | भजनानंदी विसावती | संतसंगी जडो प्रीती | हेचि मागणे स्वामीया ||36|| शेष, व्यास, सरस्वती | गुणवर्णन करीती महामती | भक्तस्तवन ऐकुनी श्रीपती | प्रसन्न व्हावे सत्वरी ||37|| विश्वंभर तू सौख्यराशी | भक्तकौतुक पुरविशी | योगक्षेम चालविसी | ऐसी ख्याती त्रिभुवनी ||38|| निजनिर्माल्य प्रसाद देसी | उच्छिष्ट आंस सर्वांसी | पूर्वपुण्ये येती फळासी | सेवा गुज ऐसे हे ||39|| सृष्टि-उत्पत्ति-स्थिती-संहारा | अवतार तुझाचि गुरुवरा | ब्रम्हा-विष्णु-महेश्वरा | स्वामीरुपी शोभसी ||40|| रवि-चंद्रासी तेजाळले | ते तेजही तुजकडोनी आले | निज-भक्त कार्य सगळे | तव प्रसादे लाभते ||41|| इह परत्र सौख्य देसी | कल्पतरुसम शोभसी | जैसा भाव धरावा मानसी | तैसा त्यासी अनुभव ||42|| शिव-विष्णु-शक्ति-गणपति | स्वामीरुपे सारे शोभती | निगमागमही स्तविती | सत्यज्ञानानंद तू ||43|| त्रिविधताप हे निवारिसी | दीनजना उध्दरिसी | क्षमा करावी दासासी | मागणे हेचि जीवनी ||44|| जीवात्मज्योति उजळुनी | तव प्रकाशे प्रकाशुनी | पाहते नित्यचि स्तवनी | स्वामीराजा ||45|| ऐशी अतर्क्य स्वामीलीला | वणिर्ता वेदही शिणला | तेथे मज पामराला | कैसी शक्ती ||46|| काया वाचा मानसी | इंद्रियाधीकृत कर्मासी | अर्पितो परात्परा तुजसी | सारी सेवा ||47|| रामकृष्ण तू सर्वसाक्षी | पृथ्वीवर अवतार घेसी | हरावया भूभारासी | पंढरी वास केला ||48|| पंढरीस श्रीविठ्ठल | गिरीवर विष्णु सोज्वळ | करवीरी लक्ष्मी प्रेमळ | विश्वेश्वर काशीवासी ||49|| कलियुगी नृसिंह-सरस्वती | अत्रिनंदन गाणग क्षेत्री | गुरु माणिक प्रभूही तूचि | अक्कलकोटी गुरुराया ||50|| जे भक्त तुजला भजती | अहर्निश राहे त्यांचे पाठी | भक्त संरक्षणासाठी | अक्कलकोटी वास केला ||51|| स्तविता ही स्वामी माऊली | पापे अनंत जन्माची जळाली | वाढविसी प्रेमसाऊली | वात्सल्य नांदे सर्वदा ||52|| असत्‌वृत्ति  जावो विलया | सद्‌वृत्ती पावो जया | सकलजनासी देवराया | सौख्य लाभो जगी या ||53|| गोवर्धन गिरी धरिसी | अग्निही तू प्राशिसी | पार्थगुरु सारथी होसी | महिभार हरावया ||54|| अविनाशी अवतार दत्त | जगती आहे विख्यात | अघटित लीला दावित | गाणगापुरी बैसला ||55|| गुरुतत्व गूढ सार | जाणताती भक्त थोर | तोचि प्रज्ञापुरी यतिवर | भक्तकाजी रंगला ||56|| हे स्तोत्र करिता पठण | त्यासी न बाधे चिंता दारुण | भवभय दु:खाचे निरसन | स्वामीकृपे होईल ||57|| अनन्यभावे करा स्मरण | साक्षात्कारे घ्यावे दर्शन | हेचि सद्गुरु वचन | असत्य न होई सर्वथा ||58|| ठेवुनिया श्रध्दा भाव | मनी आळवावा गुरुदेव | भक्तासाठी घेई धाव | रक्षणासी सिध्द सदा ||59|| वटवृक्षतळी जाण | श्रीसद्गुरु प्रतिमा ठेवून | यथासांग करावे पूजन | षोडशोपचारे आदरे ||60|| मग करावे स्तोत्र पठण | नित्यश: एक आवर्तन | अखंड करिता तीन मास पूर्ण | साक्षात् सद्गुरु भेटेल ||61|| श्री स्वामी समर्थ नाम | अनंत कोटींचा कल्पद्रुम | सकल संतांचा विश्राम | नामस्मरणीं नांदतो ||62|| स्वामीकृपा होता क्षणी | मुक्याते फुटेल वाणी | पंगु जाईल उल्लंघुनी | उत्तुंग गिरीही लीलया ||63|| ऐसा महिमा अगाध | एकमुखी वर्णिती वेद | श्री स्वामी स्तोत्र केले सिध्द | आला धावून झडकरी ||64|| स्वामी प्रेमळ माउली | जैसे वत्साते गाऊली | तुझी स्तुति स्त्रोते गायिली | तव प्रेमळ कृपेने ||65|| तूचि श्री व्यंकटेश | तुचि महारुद्र महेश | अनंतकोटी जगदीश | श्री स्वामी समर्था सर्व तूचि ||66|| उत्पति, स्थिती आणि लय | तूचि सकलांचा आशय | गुरूदेवा तुचि मम आश्रय | उपासका सांभाळी ||67|| तव करितां नामस्मरण | लाभे चित्ता समाधान | तव चरणाशी वंदन | देवाधिदेवा समर्था ||68|| जे नर करतील आवर्तन | मनकामना त्यांची होईल पूर्ण | सद्भक्तिचे अधिष्ठान | नित्य ठेवूनी अंतरी ||69|| हा ग्रंथ ज्याचे घरी | तेथे अन्नपूर्णा वास करी | सुख संपत्ति संसारी | लाभेल भाविकां निश्चिती ||70|| करितां ग्रंथाचे पठण | दुःख दारिद्रय जाईल पळून | भक्त सेवेसाठी येईल धावून | दयावंत स्वामीराज ||71|| येथे ठेवूनिया विश्वास | करावे ग्रंथ पारायणास | दृष्टांत देवोनि त्वरेस | सांभाळीन तयालागी ||72|| हे सद्गुरूंचे सत्यवचन | श्रोते ऐका ध्यान देऊन | पुरवील मोक्षसाधन | एकचि माझा स्वामीराज ||73|| विश्वामित्र गोत्र कुलोत्पन्न | देशपांडे उपनामाभिधान | नाम माझे असे वामन | सद्गुरुचरणी लीन सदा ||74|| प्रतिभानुज हे संबोधन | घेतले श्रीगुरूने लिहवून | झाली सेवा सफल पूर्ण | पूर्व सुकृतानुसार ||75|| स्तुतिस्तोत्राचा गुंफिला हार | भक्तिमंजिरी त्यावर | घातली वैजयंती सुंदर | कंठी श्रीगुरुरायाचे ||76|| श्रीस्वामीराज स्तोत्र ग्रंथ | जाहला असे समाप्त | मज पामरे वदविले गुरुनाथे | त्यांचे चरणी दंडवत ||77|| श्री स्वामी समर्थ दत्त | मंत्र हा मनी घोषित | झाले चित्त अवघे तृप्त | पुनश्च चरणी दंडवत ||78|| देह अवघे अक्कलकोट | आत्मस्वरुपी श्री स्वामीसमर्थ | त्यांचे ठायी दंडवत | वारंवार घालीतसे ||79|| इति श्रीस्वामीराज सगुण | भक्तांचे वैभव पूर्ण | प्रतिभानुज करीतसे वर्णन | साष्टांग प्रणिपात करोनी ||80||

|| श्री स्वामी समर्थार्पणमस्तु ||

|| इति श्रीअक्कलकोट स्वामी समर्थ स्तोत्र संपूर्णम् ||

|| शुभंभवतु || शुभंभवतु || शुभंभवतु ||

बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.