श्री शांतादुर्गेची आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> जय देवी जय देवी जय शांते जननी| दुर्गे बहुदु:खदमने रतलो तव भजनी||धृ||

भूकैलासा ऐसी ही कवला नगरी|शांतादुर्गा तेथे भक्तभवहारी| असुराते मर्दुनिया सुरवरकैवारी|स्मरती विधीहरीशंकर सुरगण अंतरी| जय देवी जय देवी जय शांते जननी| दुर्गे बहुदु:खदमने रतलो तव भजनी||१||

प्रबोध तुझा नव्हे विश्वाभीतरी|नेति नेति शब्दे गर्जती पै चारी| साही शास्त्रे मथिता न कळीसी निर्धारी|अष्टादश गर्जती परी नेणती तव थोरी| जय देवी जय देवी जय शांते जननी| दुर्गे बहुदु:खदमने रतलो तव भजनी||२||

कोटी मदन रूपा ऐसी मुखशोभा|सर्वांगी भूषणे जांबूनदगाभा| नासाग्री मुक्ताफळ दिनमणीची प्रभा|भक्तजनाते अभय देसी तू अंबा| जय देवी जय देवी जय शांते जननी| दुर्गे बहुदु:खदमने रतलो तव भजनी||३||

अंबे भक्तांसाठी होसी साकार|नातरी जगजीवन तू नव्हसी गोचर| विराटरूपा धरूनी करीसी व्यापार|त्रिगुणी विरहीत सहीत तुज कैचा पार| जय देवी जय देवी जय शांते जननी| दुर्गे बहुदु:खदमने रतलो तव भजनी||४||

त्रितापतापे श्रमलो निजवी निजसदनी|अंबे सकळारंभे राका शशीवदनी| अगमे निगमे दुर्गे भक्तांचे जननी|पद्माजी बाबाजी रमला तव भजनी| जय देवी जय देवी जय शांते जननी| दुर्गे बहुदु:खदमने रतलो तव भजनी||५|| <poem>

PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg