श्री जगदंबेची आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem>

आरती 1

जय देवी जगदंबे । संकट देवा पडले ॥ इंद्रादि निर्जर जय जय वाणी । तुज स्तविती बद्धपाणी ॥ धृ. ॥

शुंभनिशुंभासाठी । सुर रिघती तव पाठी । प्रकट हिमाचळी होऊनि बाळा ॥ दैत्यदुष्टा मोहुनी सकळां ॥ जय. १ ॥

पहातसे दैत्यराणा । स्वरूपाची करी तुळणां । मोहित झाला खळ तव काये ॥ नच जाणोनि आदिमाये ॥ जय. ॥ २ ॥

दैत्यांचे सैन्य सारें । जाळूनियां हुंकारे । वीरा करुनी खंडविखंड ॥ प्रथम वधिलें चंडमुंड ॥ जय. ॥ ३ ॥

जन असुरी बहु पिडिले । रूप भयंकार धरिले । मग बळि महिषासुर खल वधिला ॥ तिन्ही लोकीं हर्ष झाला ॥ जय. ॥ ४ ॥

दैत्यवरें मत्त झाले । सुरशुत्रू निर्दळिले । ज्यांची त्याला स्थानें दिधलीं ॥ निर्दैत्य भूमि केली ॥ जय. ॥ ५ ॥

आरती 2

निजपद दर्शन दे जगदंबे जगदोद्धारिणि गे ||धृ.||

अंबे जगदोद्धारिणि गे | श्री महालक्ष्मी प्रणवरूपिणी, मधुकैटभ-महिषासुरमर्दिनी शुंभ-निशुंभासुरअसुवाहिनी चित्सुखदायिनि गे ,अंबे चित्सुखदायिनि गे ||१||

स्वरूप लक्ष्यालक्ष्यधारि गे उत्पत्ती-स्थिति-लयाकारिके अनंत कोटि ब्रह्मांडनायिके भवभयनाशिनि गे ,अंबे भवभयनाशिनि गे ||२||

हर्षे वासुदेव तुझिया पायी निजशरणागत होउनि राही नाम मुखी, हृदयि कीर्ति ध्यायी पतीतपावनि गे अंबे पतीतपावनि गे ||३||

निजपद दर्शन दे जगदंबे जगदोद्धारिणि गे अंबे जगदोद्धारिणि गे || ||जगदंब नारायणी उदयो$स्तु||

<poem>

हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.