श्री गजाननबाबा बावन्नी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
  • श्री गजाननबाबा बावन्नी*

।। गण गण गणात बोते ।। ।। जय जय सद् गुरू गजानना रक्षक तुची भक्तजना ।।१।। ।। निर्गुण तू परमात्मा तू । सगुण रूपात गजानन तू ।।२।। ।।सदेह तू परि विदेह तू । देह असुनि देहातीत तू ।।३।। ।।माघ वद्य सप्तमी दिनी । शेगावात प्रगटोनी ।।४।। ।।उष्ट्या पत्रावळी निमित्त । विदेहत्व तव हो प्रगत ।।५।। ।। बंकट लालावरी तुझी । कृपा जाहली ती साची ।।६।। ।। गोसाव्याच्या नवसासाठी । गांजा घेसी लावुनी ओठी ।।७।। ।।तव पदतीर्थे वाचविला । जानराव तो भक्त भला ।।८।। ।।जनाकीरामा चिंचवणे । नासवुनी स्वरूपी आणणे ।।९।। ।मुकीन चंदुचे कानवले । खावूनी कृतार्थ त्या केले ।।१०।। विहिरीमाजी जलविहिना । केले देवा जलभारणा ।।११।। मधमाश्यांचे डंक तुवा । सहन सुखे केले देवा ।।१२।। त्यांचे काटे योगबले । काढुनी सहजी दाखविले ।।१३।। कुस्ती हरिशी खेळोनी । शक्ती दर्शन घडावोनी ।।१४।। वेद म्हणूनी दाखविला । चकित द्रविड ब्राम्हण झाला ।।१५।। जळत्या पर्यकावरती । ब्राम्ह्गीरीला ये प्रचिती ।।१६।। टाकळीकर हरिदासाचा । अश्र्व शांत केला साचा ।।१७।। बाळकृष्ण बाळापूरचा । समर्थ भक्तचि जो होता ।।१८।। दामदासरूपे त्याला । दर्शन देवुनि तोषविला ।।१९।। सुकलालाची गोमाता । द्वाड बहू होती ताता ।।२०।। कृपा तुझी होतांच क्षणी । शांत जाहली ती जननी ।।२१।। घुडे लक्ष्मण शेगांवी येता व्याधी तू निरवी ।।२२।। दांभिकता परि ती त्याची । तू न चलवुनि घे साची ।।२३।। भास्कर पाटील तव भक्त । उद्धरलासी तू त्वरित ।।२४।। आज्ञा तव शिरसा वंद्य । काकही मानती तुज वंद्य ।।२५।। विहिरीमाजी रक्षियला । देवा तू गणु जवऱ्याला ।।२६।। पीतांबराकरवी लीला । वठला आंबा पल्लविला ।।२७।। सुबुद्धी देशी जोशाला । माफ करी तो दंडाला ।।२८।। सवडद येथील गंगाभारती । थुंकूनी वारिली रक्तपिती ।।२९।। पुंडलिकाचे गडांतर । निष्ठा जाणुनी केले दूर ।।३०।। ओंकारेश्वरी फुटली नौका । तारी नर्मदा क्षणात एका ।।३१।। माधवनाथा समवेत । केले भोजन ऊचीष्ट ।।३२।। लोकमान्य त्या टिळकांना । प्रसाद तूचि पाठविला ।।३३।। कवर सुताची कांदाभाकर । भाक्षिलीस त्या प्रेमाखातर ।।३४।। नग्न बैसुनी गाडीत । लीला दाविली विपरीत ।।३५।। बायजे चित्ती तव भक्ती । पुंडलीकावर विरक्त प्रीती ।।३६।। बापुना मनी विठ्ठल भक्ती । स्वये होशी तू विठ्ठल मूर्ती ।।३७।। कवठ्ठ्याच्या त्या वारकऱ्याला । मरीपासून वाचविला ।।३८।। वासुदेव यति तुज भेटे । प्रेमाची ती खुन पटे ।।३९।। उद्धट झाला हवालदार । भस्मीभूत झाले घरदार ।।४०।। देहातांच्या नंतरही । किती जणा अनुभव येई ।।४१।। पडत्या मजुरा झेलियले । बघती जन आश्चर्ये भले ।।४२।। अंगावरती खांब पडे । स्त्री वांचे आश्चर्य घडे ।।४३।। गजाननाच्या अद्भुत लीला । अनुभवा येती आज मितीला ।।४४।। शरण जाऊनी गजानना । दुखं तयाते करि कथना ।।४५।। कृपा करी तो भक्तांसी । धावुनी येतो वेगेसी ।।४६।। गजाननाची बावन्नी । नित्य असावी ध्यानीमनी ।।४७।। बावन्न गुरुवार नेमे । करा पाठ बहु भक्तीने ।।४८।। विघ्ने सारी पळती दूर । सर्व सुखांचा येई पूर ।।४९।। चिंता साऱ्या दूर करी । संकटातुनी पार करी ।।५०।। सदाचार रत सदभक्ता । फळ लाभे बघता बघता ।।५१।। जय बोला हो जय बोला । गजाननाची जय बोला ।।५२।। जय बोला हो जय बोला । गजाननाची जय बोला ।।५३।।