श्री गजाननबाबा बावन्नी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
  • श्री गजाननबाबा बावन्नी*

।। गण गण गणात बोते ।। ।। जय जय सद् गुरू गजानना रक्षक तुची भक्तजना ।।१।। ।। निर्गुण तू परमात्मा तू । सगुण रूपात गजानन तू ।।२।। ।।सदेह तू परि विदेह तू । देह असुनि देहातीत तू ।।३।। ।।माघ वद्य सप्तमी दिनी । शेगावात प्रगटोनी ।।४।। ।।उष्ट्या पत्रावळी निमित्त । विदेहत्व तव हो प्रगत ।।५।। ।। बंकट लालावरी तुझी । कृपा जाहली ती साची ।।६।। ।। गोसाव्याच्या नवसासाठी । गांजा घेसी लावुनी ओठी ।।७।। ।।तव पदतीर्थे वाचविला । जानराव तो भक्त भला ।।८।। ।।जनाकीरामा चिंचवणे । नासवुनी स्वरूपी आणणे ।।९।। ।मुकीन चंदुचे कानवले । खावूनी कृतार्थ त्या केले ।।१०।। विहिरीमाजी जलविहिना । केले देवा जलभारणा ।।११।। मधमाश्यांचे डंक तुवा । सहन सुखे केले देवा ।।१२।। त्यांचे काटे योगबले । काढुनी सहजी दाखविले ।।१३।। कुस्ती हरिशी खेळोनी । शक्ती दर्शन घडावोनी ।।१४।। वेद म्हणूनी दाखविला । चकित द्रविड ब्राम्हण झाला ।।१५।। जळत्या पर्यकावरती । ब्राम्ह्गीरीला ये प्रचिती ।।१६।। टाकळीकर हरिदासाचा । अश्र्व शांत केला साचा ।।१७।। बाळकृष्ण बाळापूरचा । समर्थ भक्तचि जो होता ।।१८।। दामदासरूपे त्याला । दर्शन देवुनि तोषविला ।।१९।। सुकलालाची गोमाता । द्वाड बहू होती ताता ।।२०।। कृपा तुझी होतांच क्षणी । शांत जाहली ती जननी ।।२१।। घुडे लक्ष्मण शेगांवी येता व्याधी तू निरवी ।।२२।। दांभिकता परि ती त्याची । तू न चलवुनि घे साची ।।२३।। भास्कर पाटील तव भक्त । उद्धरलासी तू त्वरित ।।२४।। आज्ञा तव शिरसा वंद्य । काकही मानती तुज वंद्य ।।२५।। विहिरीमाजी रक्षियला । देवा तू गणु जवऱ्याला ।।२६।। पीतांबराकरवी लीला । वठला आंबा पल्लविला ।।२७।। सुबुद्धी देशी जोशाला । माफ करी तो दंडाला ।।२८।। सवडद येथील गंगाभारती । थुंकूनी वारिली रक्तपिती ।।२९।। पुंडलिकाचे गडांतर । निष्ठा जाणुनी केले दूर ।।३०।। ओंकारेश्वरी फुटली नौका । तारी नर्मदा क्षणात एका ।।३१।। माधवनाथा समवेत । केले भोजन ऊचीष्ट ।।३२।। लोकमान्य त्या टिळकांना । प्रसाद तूचि पाठविला ।।३३।। कवर सुताची कांदाभाकर । भाक्षिलीस त्या प्रेमाखातर ।।३४।। नग्न बैसुनी गाडीत । लीला दाविली विपरीत ।।३५।। बायजे चित्ती तव भक्ती । पुंडलीकावर विरक्त प्रीती ।।३६।। बापुना मनी विठ्ठल भक्ती । स्वये होशी तू विठ्ठल मूर्ती ।।३७।। कवठ्ठ्याच्या त्या वारकऱ्याला । मरीपासून वाचविला ।।३८।। वासुदेव यति तुज भेटे । प्रेमाची ती खुन पटे ।।३९।। उद्धट झाला हवालदार । भस्मीभूत झाले घरदार ।।४०।। देहातांच्या नंतरही । किती जणा अनुभव येई ।।४१।। पडत्या मजुरा झेलियले । बघती जन आश्चर्ये भले ।।४२।। अंगावरती खांब पडे । स्त्री वांचे आश्चर्य घडे ।।४३।। गजाननाच्या अद्भुत लीला । अनुभवा येती आज मितीला ।।४४।। शरण जाऊनी गजानना । दुखं तयाते करि कथना ।।४५।। कृपा करी तो भक्तांसी । धावुनी येतो वेगेसी ।।४६।। गजाननाची बावन्नी । नित्य असावी ध्यानीमनी ।।४७।। बावन्न गुरुवार नेमे । करा पाठ बहु भक्तीने ।।४८।। विघ्ने सारी पळती दूर । सर्व सुखांचा येई पूर ।।४९।। चिंता साऱ्या दूर करी । संकटातुनी पार करी ।।५०।। सदाचार रत सदभक्ता । फळ लाभे बघता बघता ।।५१।। जय बोला हो जय बोला । गजाननाची जय बोला ।।५२।। जय बोला हो जय बोला । गजाननाची जय बोला ।।५३।।

बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.