श्रीकृष्णाची भूपाळी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

भूपाळी १[संपादन]

ऊठि गोपाळजी! जाइ धेनुकडे ।
पाहती सौंगडे वाट तूझी ॥ ध्रु. ॥

लोपली हे निशी मंद झाला शशी ।
मुनीजन मानसी ध्याति तुजला ॥ १ ॥

भानु-उदयाचळी तेज पुंजाळले ।
विकसती कमळे उदकावरी ॥ २ ॥

धेनुवत्से तुला बाहती माधवा ।
ऊठि गा यादवा उशिर झाला ॥ ३ ॥

ऊठि पुरुशोत्तमा वाट पाहे रमा ।
दावि मुखचंद्रमा सकळिकांसी ॥ ४ ॥

कनकपात्रांतरी दीपरत्ने बरी ।
ओंवाळिती सुंदर तूजलागी ॥ ५ ॥

जन्मजन्मांतरी दास होऊ हरी ।
बोलती वैखरी भक्त तुझे ॥ ६ ॥

कृष्णकेशव करी चरणांबुज धरी ।
ऊठि गा श्रीहरी मायबापा ॥ ७ ॥

भूपाळी २[संपादन]

जाग रे जाग बापा । विश्वपालका कृष्णा ।
दीन आम्ही उभे द्वारी । आमुची बोळवी तृष्णा ॥ ध्रु. ॥

त्रासलो प्रपंची या । बहु कष्टलो भारी ।
म्हणवूनि शरण आलो । विभो तुझिया द्वारी ॥ १ ॥

सांग बा न्यून काय । हरि तुझिया भांडारी ।
याचक भीक मागे । प्रेम दीई झडकरी ॥ २ ॥

गुरुकृपे उदयो झाला । हरि उदया आला ।
सुख ते काय सांगू । जिवलग भेटला ॥ ३ ॥

श्रीगुरुनाथराया । कृपासिंधु गोविंदा ।
देवनाथ प्रार्थिताहे । प्रभुपदारविंदा ॥ ४ ॥

हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.