शंकराची आरती

विकिस्रोत कडून
(शंकराच्या आरत्या पासून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

महाराष्ट्रातील घराघरांत होणाऱ्या पूजाअर्चनांत गायल्या जाणाऱ्या आरत्यांमध्ये शंकराच्या आरत्या म्हटल्या जातात.

 1. शंकराची आरती/लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा
 2. शंकराची आरती/जय जय त्र्यंबकराज गिरिजानाचा गंगाधरा हो
 3. शंकराची आरती/जय देव जय देव जय शंकर सांबा
 4. शंकराची आरती/कर्पूरगौरा गौरिशंकरा आरति करूं तुजला
 5. शंकराची आरती/जटा धारिल्या शीर्षावरती झेलियली गंगाधारा
 6. शंकराची आरती/कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै
 7. शंकराची आरती/जय जय जय शिव शंभो गंगाधर
 8. शंकराची आरती/जय जय जय मृड शंभो सतंत
 9. शंकराची आरती/भस्मप्रिया भूतपते सदय
 10. शंकराची आरती/जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा
 11. शंकराची आरती/महाजी महादेव ॥ महाकाळ
 12. शंकराची आरती/सद्यो जातं प्रपद्यामिति
 13. शंकराची आरती/जय जय आरती पार्वती रमणा
 14. शंकराची आरती/महारुद्रा जगन्नाथा
 15. शंकराची आरती/शंभो शिवहर गौरी स्मरहर
 16. शंकराची आरती/अभिनव सुंदर गंगाकाशी
 17. शंकराची आरती/गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूर
 18. शंकराची आरती/अर्धांगी हे तुझे पार्वती
 19. शंकराची आरती/निर्गुणा निर्विकारा
 20. शंकराची आरती/आरती रत्नेश्वराची
 21. शंकराची आरती/कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर
 22. शंकराची आरती/जय देव जय देव सोमनाथा
 23. शंकराची आरती/जगशिवशंकर गंगाधर गौरी
 24. शंकराची आरती/भस्मासुरां करिसी स्ववराने
 25. शंकराची आरती/मंगेश महारूद्रा जय
 26. शंकराची आरती/जय देव जय देव जय आदि पुरू
 27. शंकराची आरती/जय देवा धूतपापा
 28. शंकराची आरती/मस्तकि जान्हूतनया
 29. शंकराची आरती/जय देव जय देव श्रीमंगेशा
 30. शंकराची आरती/उपमा नाही रूपी निर्गूण
 31. शंकराची आरती/जय जय त्र्यंबकराज
 32. शंकराची आरती/शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर
 33. शंकराची आरती/आरती चंद्रशेखराची
 34. शंकराची आरती/जय देव जय देव वंदे तं
 35. शंकराची आरती/जय देव जय देव जय जी मंगेश
 36. शंकराची आरती/जय देव जय देव जयगिरिजारमण
 37. शंकराची आरती/जय देव जय देव जय शंकर
 38. शंकराची आरती/वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर
 39. शंकराची आरती/शिव सांब शिव सांब शिव धूत
 40. शंकराची आरती/जय जय नाथ निरामय शिव शिव
 41. शंकराची आरती/आरती परम ईश्वराची
 42. शंकराची आरती/जय देव जय देव जन रतिपतिदह
 43. शंकराची आरती/जय जय शिवशंभो , शंकरा
 44. शंकराची आरती/ज य जय शिव शिव शिव शंभु


<poem>


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg