शंकराची आरती

विकिस्रोत कडून
(शंकराच्या आरत्या पासून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

महाराष्ट्रातील घराघरांत होणाऱ्या पूजाअर्चनांत गायल्या जाणाऱ्या आरत्यांमध्ये शंकराच्या आरत्या म्हटल्या जातात.

 1. शंकराची आरती/लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा
 2. शंकराची आरती/जय जय त्र्यंबकराज गिरिजानाचा गंगाधरा हो
 3. शंकराची आरती/जय देव जय देव जय शंकर सांबा
 4. शंकराची आरती/कर्पूरगौरा गौरिशंकरा आरति करूं तुजला
 5. शंकराची आरती/जटा धारिल्या शीर्षावरती झेलियली गंगाधारा
 6. शंकराची आरती/कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै
 7. शंकराची आरती/जय जय जय शिव शंभो गंगाधर
 8. शंकराची आरती/जय जय जय मृड शंभो सतंत
 9. शंकराची आरती/भस्मप्रिया भूतपते सदय
 10. शंकराची आरती/जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा
 11. शंकराची आरती/महाजी महादेव ॥ महाकाळ
 12. शंकराची आरती/सद्यो जातं प्रपद्यामिति
 13. शंकराची आरती/जय जय आरती पार्वती रमणा
 14. शंकराची आरती/महारुद्रा जगन्नाथा
 15. शंकराची आरती/शंभो शिवहर गौरी स्मरहर
 16. शंकराची आरती/अभिनव सुंदर गंगाकाशी
 17. शंकराची आरती/गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूर
 18. शंकराची आरती/अर्धांगी हे तुझे पार्वती
 19. शंकराची आरती/निर्गुणा निर्विकारा
 20. शंकराची आरती/आरती रत्नेश्वराची
 21. शंकराची आरती/कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर
 22. शंकराची आरती/जय देव जय देव सोमनाथा
 23. शंकराची आरती/जगशिवशंकर गंगाधर गौरी
 24. शंकराची आरती/भस्मासुरां करिसी स्ववराने
 25. शंकराची आरती/मंगेश महारूद्रा जय
 26. शंकराची आरती/जय देव जय देव जय आदि पुरू
 27. शंकराची आरती/जय देवा धूतपापा
 28. शंकराची आरती/मस्तकि जान्हूतनया
 29. शंकराची आरती/जय देव जय देव श्रीमंगेशा
 30. शंकराची आरती/उपमा नाही रूपी निर्गूण
 31. शंकराची आरती/जय जय त्र्यंबकराज
 32. शंकराची आरती/शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर
 33. शंकराची आरती/आरती चंद्रशेखराची
 34. शंकराची आरती/जय देव जय देव वंदे तं
 35. शंकराची आरती/जय देव जय देव जय जी मंगेश
 36. शंकराची आरती/जय देव जय देव जयगिरिजारमण
 37. शंकराची आरती/जय देव जय देव जय शंकर
 38. शंकराची आरती/वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर
 39. शंकराची आरती/शिव सांब शिव सांब शिव धूत
 40. शंकराची आरती/जय जय नाथ निरामय शिव शिव
 41. शंकराची आरती/आरती परम ईश्वराची
 42. शंकराची आरती/जय देव जय देव जन रतिपतिदह
 43. शंकराची आरती/जय जय शिवशंभो , शंकरा
 44. शंकराची आरती/ज य जय शिव शिव शिव शंभु


<poem>


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.