व्यंकटशेस्तोत्रम्

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> श्री गणेशाय नमः ॥ श्री व्यंकटेशाय नमः ॥

ॐ नमोजी हेरंबा सकळादि तूं प्रारंभा ॥ आठवूनि तुझी स्वरुपशोभा वंदन भाव करीतसी ॥१॥

नमन माझे हंसवाहिनी वाग्वरद विलासिनी ॥ ग्रंथ वदावया निरुपणी भावार्थखाणी जयामाजी ॥२॥

नमन माझे गुरुवर्या प्रकाशरुपा तूं स्वामिया ॥ स्फूर्ति द्यावी ग्रंथ वेदावया जेणे श्रोतेया सुख वाटे ॥३॥

नमन माझे संत सज्जनां आणि योगिया मुनिजनां ॥ सकळ श्रोतेयां सज्जनां नमन माझे साष्टांगी ॥४॥

ग्रंथ ऐका प्रार्थनाशतका महादोषासी दाहका ॥ तोषूनियां वैंकुठनायका मनोरथ पूर्ण करील ॥५॥

जयजयाजी व्यंकटरमणा दयासागरा परिपूर्णा ॥ पंरज्योती प्रकाशगहना श्रवण की जे ॥ ६ ॥

जननीपरी त्वा पाळिले पितयापरी त्वा सांभाळिले ॥ सकळ संकटापासूनि रक्षिले पूर्ण दिधले प्रेमसुखा ॥७॥

हे अलैलिक जरी मानवी तरी जग हे सृजिलें आघवी ॥ जनकजननी स्वभावी सहज आले अंगासी ॥८॥

दीनानाथा प्रेमासाठी भक्त रक्षिले संकटी ॥ प्रेम दिधले अपूर्व गोष्टी भजनासाठी भक्तांच्या ॥९॥

आता परिसावी विज्ञापना कृपाळुवा लक्ष्मीरमणा ॥ मज घालोनि गर्भाधाना अलैलिक रचना दाखिवली ॥१०॥

तुज न जाणतां झालो कष्टी आता दृढ तुझे पायी घातलीं मिठी ॥ कृपांळुवा जगजेठी अपराध पोटी घालीं माझे ॥११।।


<poem>

PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg