विकिस्त्रोत:चावडी/प्रचालकांना निवेदन

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

येथे आपल्याला आलेल्या तांत्रिक अडचणी, करुन हवी असलेली तांत्रिक कामे, पाने हटवणे इत्यादी प्रचालकीय कामासाठी प्रचालकास विनंती करता येईल.