वटसावित्रीची आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> अश्वपती पुसता झाला । नारद सांगताती तयाला ॥ अल्पायुषी सत्यवंत । सावित्रीनें कां प्रणीला ॥ आणखी वर वरी बाळें । मनि निश्चय जो केला ॥ आरती वडराजा ॥ १ ॥

दयावंत यमदूजा । सत्यवंत ही सावित्री ॥ भावें करीन मी पूजा । आरती वडराजा ॥ धृ. ॥

ज्येष्ठमास त्रयोदशी । करिती पूजन वडाशी ॥ त्रिरात्र व्रत करुनियां ॥ जिंकी तूं सत्यवंताशी ॥ आरती वडराजा ॥ २ ॥

स्वर्गावरी जाऊनियां । अग्निखांब कचळीला ॥ धर्मराज उचकला । हत्या घालील जीवाला ॥ येई गे पतीव्रते पती नेई गे आपुला । आरती वडराजा ॥ ३ ॥

जाऊनिया यमापाशीं । मागतसे आपल्या पती ॥ चारी वर देऊनिया । दयावंत द्यावा पती । आरती वडराजा ॥ ४ ॥

पतिव्रते तुझी कीर्ती ऎकूनि ज्या नारी ॥ तुझी व्रतें आचरती । तुझी भुवनें पावती ॥ आरती वडराजा ॥ ५ ॥

पतिव्रते तुझी स्तुती । त्रिभुवनी ज्या करिती ॥ स्वर्गी पुष्पवृष्टी करुनिया । आणिलासी आपला पती । अभय देऊनिया । पतिव्रते तारी त्यासी ॥ आरती वडराजा. ॥ ६ ॥


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg