पान:Ganitatalya gamatijamati.pdf/71

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

१६. ससा आणि कासव

 ही इसापनीतीतली गोष्ट नव्हे - गणितातली गोष्ट आहे ! एकदा ससा आणि कासव यांच्यात वाद सुरू झाला. ससा कासवापेक्षा दसपट वेगानं धावू शकत होता. म्हणून त्याने कासवाला शर्यतीचं आव्हान दिलं आणि म्हटलं, “तू माझ्यापुढे १०० यार्ड जाऊन मग पळायला सुरुवात कर. मी तुला पटकन पकडतो की नाही पहा !”

 “तर मग तू मला पकडू शकणार नाहीस !” कासव शांतपणे उद्गारलं.

 मी काही गोप्टीतल्या सशाप्रमाणे झोपणार नाही वाटेत.” ससा टेचात बोलला.

Ganitatalya gamatijamati.pdf
चित्र क्र. १