पान:Ganitatalya gamatijamati.pdf/53

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

१२. जादूचे वर्ग

 चित्र क्र. १ मध्ये १ पासून ९ पर्यंतचे अंक एका वर्गाकृतीत काढले आहेत.

गणितातल्या गमतीजमती.pdf
चित्र क्र. १

 ह्या आकडेवारीचं वैशिष्ट्य असे की कुठल्याही ओळीतल्या किंवा कुठल्याही रकान्यातील तीन आकड्यांची बेरीज सारखी भरते :

 ८ + १ + ६ = १५,

 ८ + ३ + ४ = १५,

 ३ + ५ + ७ = १५,

 १ + ५ + ९ = १५

 ४ + ९ + २ = १५,

 ६ + ७ + २ = १५.