पान:Ganitachya sopya wata.pdf/81

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
“गणिताच्या सोप्या वाटा" साठी पुरवणी.
पाचवीसाठी उदाहरणसंग्रह.1. खालील अपूर्णाकांच्या जोड्या तपासून कुठला अपूर्णांक मोठा आहे ते ठरवा व '<' किंवा '>' हे चिन्ह भरा.

(a) (5/6 , 2/3)
(b) (8/11 , 4/7)
(c) (3/8 , 2/7)
(d) (4/9 , 5/11)

2. खालील बेरजा व वजाबाक्या करा.

(a) 5/6 + 2/7  (b) 1/2 + 1/3
(c) 4/5 + 1/2  (d). 4 - 9/10
(e)2 + 1/3  (f) 2 - 1/3

3. a) पुढीलपैकी कोणत्या संख्यांना 3 ने पूर्ण भाग जातो?

41, 42, 60, 32, 72.

b) पुढीलपैकी कोणत्या संख्यांना 5 ने पूर्ण भाग जातो?

21, 40, 32, 65, 90, 123, 485, 2017.

c) पुढीलपैकी कोणत्या संख्यांना 2 ने भाग जातो?

12, 61, 43, 204, 1239, 4260.

4. पुढील अपूर्णांक दशांश अपूर्णाकांच्या रूपात लिहा.

3/10, 6/10, 32/10, 4/100, 72/100, 64/1000 ,8/1000

5. खालील भागाकार व गुणाकार चटकन करा.

a) 43.07 ÷ 10   b) 132.78 x 100

७९
पुरवणी