पान:Ganitachya sopya wata.pdf/20

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
∴ 2अ = 28    नेताना -4अ व -13

      उजवीकडे नेताना +13 झाले.)

∴ अ = 14    (दोन्ही बाजूंना 2 ने भागले).

दोन्ही बाजूंवर सारख्या गणीती क्रिया करत हेच गणित असेही सोडवू शकाल -

6अ- 13 + 13 = 15 + 4अ + 13   (दोन्ही बाजूंमध्ये

       13 मिळवले)

∴6अ-4अ = 28 + 4अ- 4अ   (दोन्ही बाजूंमधून 4अ

       वजा केले)

∴2अ = 28
∴अ = 14    (दोन्ही बाजूंना 2 ने भागले),

आता अ = 14 ही किंमत घेऊन समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंची किंमत काढू.

डावी बाजू = 6 - 13 = 84 - 13 = 71
उजवी बाजू = 15 + 4अ = 15 + 56 = 71

दोन्ही बाजूंची किंमत सारखी आली.∴ अ = 14 हे उत्तर = असले पाहिजे.

सरावासाठी पुढील समीकरणे सोडवून त्यातील अक्षरांच्या किंमती काढा -

1) 7क + 15 = 4क + 27

(2) 14अ - 7 = 16 - 9अ

(3) 5म + 23 = 9म - 17

(4) 8क - 13 = 3क + 6

(5) 16 - 3क्ष = 4क्ष + 58

काढलेली किंमत वापरून समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंच्या किं सारख्या येतात ना ते पहा.१८
गणिताच्या सोप्या वाटा