पान:Ganitachya sopya wata.pdf/16

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


 तसंच पुढील अधिक उणे चिन्हांचे नियम पाठ करा.

(-) x (-) = (+), (+) x (+) = (+), (-) x (+) = (-),

(+) x (-) = (-)

वजा x वजा = अधिक,   अधिक x अधिक = अधिक,

वजा x अधिक = वजा,   अधिक x वजा = वजा.

जसे -(-) = क्ष, +(+क्ष) = क्ष, -(+क्ष) = -क्ष, +(-क्ष) = -क्ष

आता दोन पदावल्यांची वजाबाकी कशी करायची पहा -

उदा० (4म + 6न - क्ष) या पदावलीतून (2म - न + 2क्ष) ही पदावली वजा करायची आहे.

म्हणजे (4म + 6न - क्ष) - (2म - न + 2क्ष)

आतां एकादी पदावली वजा करणे म्हणजे तिच्यातील प्रत्येक पद वजा करायचं असतं म्हणजे 2म, -न, 2क्ष ही सगळी पदं वजा करायची आहेत.

  4म + 6न - क्ष    4म + 6न - क्ष
 = - (2म - न + 2क्ष) =  + -2म + न - 2क्ष
        --------------
        2म + 7न - 3क्ष

इथे पुन्हा लक्षात घ्या की एकादी पदावली वजा करताना प्रत्येक पद वजा करायचं म्हणजेच प्रत्येक पदाचे चिन्ह बदलून ते मिळवायचं.

आणखी एक उदाहरण पदावल्यांच्या वजाबाकीचं पहा -

  (6म + 7न - 11र)    6म + 7न - 11र
 = - (10म - 2न - 15र) =  + - 10म + 2न + 15र)
        --------------
        - 4म + 9न + 4र


१४
गणिताच्या सोप्या वाटा