पान:E-Book 100 Common Birds in Maharashtra Marathi (2).pdf/115

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
महाराष्ट्रातील १०० सामान्य पक्षी
डॉ. राजू कसंबे : 2015परिशिष्ट-१: महाराष्ट्रात नोंद झालेल्या संकटग्रस्त पक्ष्यांची यादी व त्यांची मराठीतील नावे | (बर्डलाईफ इंटरनॅशनल, २०१४)

क्रम इंग्रजी सामान्य नाव शास्त्रीय नाव मराठी नाव
Critically Endangered (नष्टप्राय)
1. White-rumped Vulture Gyps bengalensis पांढऱ्या पाठीचे गिधाड
2. Long-billed Vulture Gyps indicus लांब चोचीचे गिधाड
3. Red-headed Vulture Sarcogyps calvus राजगिधाड
4. Great Indian Bustard Ardeotis nigriceps माळढोक,हुम
5. Forest Owlet Heteroglaux blewitti रानपिंगळा
6. Sociable Lapwing Vanellus gregarius संघचारी टिटवी
7. Jerdon's Courser Rhinoptilus bitorquatus जेरडॉनचा धाविक
8. Pink-headed Duck Rhodonessa caryophyllacea गुलाबी डोक्याचे बदक
9. Siberian Crane Grus leucogeranus सायबेरीयन क्रौंच
Endangered (धोकाग्रस्त)
10. Greater Adjutant Leptoptilos dubius मोठा क्षत्रबलाक
11. Egyptian Vulture Neophron percnopterus पांढरे गिधाड
12. Lesser Florican Sypheotides indica तणमोर
13. Black-bellied Tern Sterna acuticauda काळ्या पोटाचा सूरय
Vulnerable (संभाव्य संकटग्रस्त)
14. Marbled Duck (Teal) Marmaronetta angustirostris आरस्पानी बदक
15. Wolly-necked Stork Ciconia episcopus पांढऱ्या मानेचा करकोचा
16. Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus छोटा क्षत्रबलाक
17. Pallas's Fish-eagle Haliaeetus leucoryphus पल्लासचा मत्स्यगरुड
18 Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina छोटा ठिपक्यांचा गरुड
19. Greater spotted Eagle Aquila clanga मोठा ठिपक्यांचा गरुड
20. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacal राज गरुड
21. Sarus Crane Grus Antigone सारस क्रौंच
22. Great Knot Calidris tenuirostris मोठा जलरंक
23. Wood Snipe Gallinago numericola तपकिरी पाणलावा
११५