पान:व्यायामशास्त्र.pdf/6

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


चित्रशाळा स्टीम प्रेस, पुणे. ग्रांड ड्रफच्या इतिहासावरील टीका. ( चिपळूणकरकृत.) ०-८--० रॉयेगैड किल्लयाचे वर्णन ० -४-० इतिहासावरील निबंध( एकंदर सर्व निबंधामध्ये अतिशय उत्तम )०-८--० शिवजन्मोत्सव. ० -४-६ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनें. भाग ४ था. -- ( वि. का. राजवाडे वी. ए. कृत ) १ -०-० | }} }} }} }} : भाग १० वा २ -०-० मनोरंजक पुस्तकें. मोरोपंताचा प्रभुद्रोह (अन्योक्तिपर कविता कृ. पां. लिमयेकृत) ०--२-० घासीराम कोतवाल । १-०-० सद्वर्तन करमणक( यांत मनास आल्हाद देणाच्या लहान लहान ०-४-० गोष्टी आहेत. ) ०-७-० विनोदमहदाख्यायिका( निबंधमालेतील ) ०-१२-० सभाषित ( निबंधमालेतील अति उत्तम वेंचे ) रूपनगरची राजकन्या (रा. ह. ना. आपटेकृत ऐतिहासिक ०-१२-० सचित्र कादंबरी. ) १-१२-० साग्र बाण कादंबरी ( पारखी शास्त्रीकृत ) कांचनगडची मोहना नाटक-(रा. खाडिलकर बी. ए. कृत. )०-१३-० १-८-० कीचक-वध १) बायकांचे बंड १ | ०-१२-० १, २ . भाऊबंदकी । ०-१२-० ०-१२-० १) सवाईमाधवराव यांचा मृत्यु १ ११० -१२-० ० -१२-०