पान:लागीर.pdf/२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

प्रकाशक : आबासाहेब महाडीक रविद्र प्रकाशन ३८१, सोमवार पेठ, सातारा - ४१५००२ मुद्रक : मिलिंद महाडीक जयश्री प्रिंटिंग प्रेस, ३८१, सोमवार पेठ, सातारा-४१५००२ (C) प्रा. डॉ. सौ. नलिनी महाडीक प्रीगल प्रथम आवृत्ती : १५ ऑगस्ट १९९१ AME ISTETÉS, Farstas sots मुखपृष्ठ : मनोज वाघुलकर किंमत : ४० रुपये