पान:भाषाशास्त्र.djvu/289

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

२८७ भाषाशास्त्र. ते देखील शास्त्रदृष्टया शुद्ध स्वर नसून, केवळ संयुक्त स्वरच आहेत, असे म्हटल्याशिवाय गत्यन्तर नाही. कारण, अ + इ मिळून ए होतो. इ + इच्या संधीनें ई होते. आणि अ + उच्या संयोगाने ओ बनतो. असो. सदरी नमुद केलेले वर्णोच्चारांचे भिन्नत्व केवळ स्वरांतच आहे, असे नाही. तर, ते व्यंजनांत सुद्धा दिसून येते. सी । सी = क. Can. Concave. | C ) सी = स. Cement. Cent, सीएच् ? सी एच= च. Church सीएच सी एच= क. Cinchona. Echo. CH ( ) सी एच= श. Champagne. Chivolry. डी ? डी = ड. Demand. Diamond. D डी = ज. Duration. Education, जी ? जी = ग. Go. Government, G | जी = ज. Germ. General. क्यू ? क्यू = क्व. Quinine. Quasis (Judicial ). क्यू = क, Quote. एस् = ज. Division. Vision. Visible. एस = झ. Baptism,Sarcasm.Resemble. एस = श. Sure. एस = स. Seen. टी = ट, Ten. १ टी = च. Legislature. Departure. | Nature. टी एच = थ, Thermometre. Author. टी एच = द. That. Than. H टी एच = ध. The. = ट, Thomas. Thames. E2 FE एच 유하