पान:बायजाबाईसाहेब शिंदे ह्यांचे चरित्र.djvu/22

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
विषयानुक्रम.
भाग. पृष्ठ.
शिंदे घराण्याचा अल्प वृत्तांत. ... ... .... ... ...
बायजाबाई शिंदे ह्यांचा कुलवृत्तांत.  ... ... ... ... १७
दौलतराव शिंदे ह्यांची कारकीर्द.  ... ... ... ... २५
दौलतराव शिंदे ह्यांचा मृत्यु. ... ... .... ... ... ३९
बायजाबाईसाहेबांची कारकीर्द. ... ... .... ... ... ५४
बायजाबाईसाहेब व महाराज जनकोजीराव ह्यांचा बेबनाव.  ... ८१
ग्वाल्हेर येथील राज्यक्रांति व बायजाबाईसाहेबांचा वनवास. १०२
बायजाबाईसाहेबांच्या कांहीं गोष्टी. ... ... ... ... ११४
कसोटीचा प्रसंग. ... ... ... ... ... ... १३३
१० शेवट.  ... ... ... ... ... ... ... ... १५१
___________