पान:परोपकार.pdf/२

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही
परोपकार

हा ग्रंथ हर्बर्ट स्पेन्सर नामक तत्ववच्याच्या “ Beneficence " ग्रंथाधार प्रोफेसर धोंडो केशव कर्वे, बी. ए. यांनी लिहिला. प्रकाशक आणि संपादक बळवंत गणेश दाभोळकर ५४९ नारायण पेठ, पुणे सिटी. पुणे पेठ शनिवार घर नंबर १२१ येथे, महादेव सखाराम दाते. त्यांनी अगले "वैद्यकपत्रिका" छापखान्यांत छापिला. 6 7 (द्वितीयावृत्ति) शक वर्ष १८१३-इ० सन १९२१ 1...0, der er coria