पान:चित्रा नि चारू.djvu/६४

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


चित्रा नि चारू.djvu

 "कोण फातमा ? "

 "कोण चित्रा ? "

 "होय फातमा, माझी फातमा, मला वाचव, वाचव, "

 "चित्रा, भिऊ नकोस. आता काळजी सोड."

६६ * चित्रा नि चारू