पान:अशोक.pdf/1

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( (7 309 ለህ ይህ ህ . . . ክ በር ህ በዚህህህህ እህህህህህህህህ በ 11 ነው " ' ዝበዝህ ይበ በበበበበበ ዝህዝህዝህል በጠቅማል ካቅማጥ ባህዝባዊ ነበር ይህን ያህል