परिचय

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

 

परिचय
नरहर कुरुंदकर

नरहर कुरुंदकर साहित्य प्रकाशन संस्थेच्या वतीने

प्रकाशक :
श्याम दयार्णव कोपर्डेकर
इंद्रायणी साहित्य
२७३, शनवार पेठ
पुणे ४११ ०३०.

मुद्रक :
प्रमोद वि. बापट
स्मिता प्रिंटर्स
१०१९, सदाशिव पेठ
नागनाथ पाराजवळ
पुणे ४११ ०३०


© श्रीमती प्रभावती कुरुंदकर


मूल्य : पंचवीस रुपये


प्रकाशन दिनांक : १५ जुलै १९८७