पदे

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

कल्याण स्वामी यांनी लिहलेले पद समर्थ रामदास स्वामीँबद्दल त्यांचे पट्टशिष्य योगीराज कल्याण स्वामी यांनी लिहलेले पद.


सुखरूप जालो स्वामी तुमचीया पादसेवे। कल्याण माझे जालें रंगलो सोहंभावे॥ध्रु॥

चित्त हे वृत्ती माझी चैतन्यीँ मुराली। संतोषेँ स्वात्मसुखी अनुभव किल्ली दिली। निर्विकल्प वास जाला अनुभव केवळ बोली। विश्व हे नाहीँ अवघे श्रीराम स्वरूपी पाही॥१॥

पावलो धावलो देवा तुमचिया सेवाबळे। वेदांतश्रुती ज्यासी निर्विकल्प बोलती बोले। ते मी स्वयंभ जालो हे शब्द मावळले। मीपण तूंपण अवघे स्वामी गिळूनी उगले ठेले॥२॥

रामावीण वृत्ती माझी आणिक न जाय कोठें। जिकडे पाहे तिकडे श्रीराम माझा भेटे। 'कल्याण' म्हणे सकळ द्वैतपण जेथे आटे। रामदासस्वामी जई आनंदुघन भेटे॥३॥

साचा:वर्ग

बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.